Fajter

НОВИНАР 21.ВЕКА

Све ово у крајњој консеквенци мења до сада познату улогу медијских професионалаца, а посебно веб новинара који морају да прихвате чињеницу да је ослушкивање потреба и захтева публике на мрежи, постао саставни део њихове професије. Од тога ће све више зависити успех на мрежи.

На основу свега могу се сумирати и неке основне карактеристике веб новинара у дигиталној ери:

1. Новинар данашњице је у основи „мултимедијални сторителер“, јер је способан да понуди причу у многим форматима, иако је можда специјализован само за један. Он истовремено користи речи, визуелне приказе, видео, аудио записе и графику, односно поседује одговарајуће дигиталне вештине, али и способност тзв. „дигиталног мишљења“.

2. Новинар данашњице гради своју веб заједницу, јер повезује публику, олакшава двосмерну комуникацију и интеракцију, а градећи заједницу, он, заправо, наступа као њен менаџер.

3. Новинар данашњице користи друштвене медије да слуша, не само да емитује поруке или садржаје, на њима проналази нове теме, обезбеђује пажњу, гради и побољшава свој лични имиџ.

4. Да би учествовање онлајн заједнице било корисно и релевантно у професионалном погледу, новинар данашњице је тај који је одржава у оквиру стандарда новинарске професије, односно на првом месту је поуздан извор, јер је сваки садржај који дели или објављује информативан, користан, употребљив и кредибилан (по потреби и забаван). То значи да он проверава и верификује информације добијене од корисника, чини их кредибилним, и тек након тога их инкорпорира у медијски садржај који креира.

5. Новинар данашњице ради у сарадњи с другима, и зна како да искористи рад људи око себе: колегe из редакције, стручњакe за питања којима се бави, грађане-новинаре и публику која жели да учествује, и не покушава да покрене сваку причу од нуле.

6. Новинар данашњице поседује и активно ажурира сопствени блог, као и профиле или странице на друштвеним мрежама. Он се лично обраћа својој публици и учествује у „линк економији“, односно размени и дељењу линкова.


Закључак: Новинарство се драматично променило у последњих неколико деценија. Да би се све те промене пратиле, посебно после појаве друштвених мрежа (на којима се дневно налази око милијарду корисника), новинари морају променити начин рада и овладати многим вештинама и знањима: радом у ЦМС-у, комбиновањем мултимедијалних садржаја (фотографије, видео, аудио, графике, мапе...), обуком за "Data Driven Journalism" ( oдносно како максимално искористити доступност велике количине информација)... Промена је и што се посао не завршава писањем и предавањем текста већ његовим праћењем и пласирењем на нету, одговарањем на питања и коментаре и учешћем у дискусијама.
Али и поред тога садржај остаје основа. Добро истражене, провокативне, суштинске теме и садржаји су основа сваког доброг новинарства. Кључно је следеће: у новинаре и њихово усавршење се мора улагати.
Новинари нису трошак – они су добра инвестиција.